Välkommen till Engelska Förskolan Norra Djurgårdsstaden

Vi är en tvåspråkig förskola som följer den svenska läroplanen.

På våra förskolor är det viktigt att alla känner sig välkomna och att alla bemöts med respekt och vänlighet. I allt vi gör utgår vi ifrån våra värdeord GLÄDJE, EMPATI och RESPEKT. Vi vill ha ett nära och gott samarbete med barnens vårdnadshavare i vår vardag men också genom återkommande föräldraråd med möjlighet att skapa olika intressegrupper. Likabehandling är viktigt för oss och vi vill gärna lyfta fram och ta tillvara på våra olikheter samt mångfalden av kulturella traditioner och högtider som finns representerade i barngrupperna. 


Engelska Förskolan är en del av Engelska Skolor och Förskolor i Sverige och Atvexa.

Vår miljö

Vi flyttade in i våra nybyggda lokaler augusti 2019. Klassrummen är ljusa och anpassade efter barnens behov. 

Vår närmiljö innehåller många fina parker men också vida gräsytor och vacker gammal skog med rikt djurliv. Från ett par av våra fönster ser vi korna beta på andra sidan Husarviken - kort och gott, en fin och lärorik miljö för barnen att vistas och gå på utflykt i.

Vi serverar idag 65% växtbaserad mat, arbetar "sockersmart" och lagar all mat från grunden i vårt eget kök

Att ha ett eget kök gör också att vi på ett enkelt och roligt sätt kan arbeta med måltidspedagogik tillsammans med barnen på varje avdelning.

LÄS MER

Vårt arbetssätt

Vi utgår alltid från att barn är kompetenta och kan själva om de får rätt stöd. Pedagogerna planerar verksamhetens innehåll utifrån läroplanen, barnens intressen och förskolans lokala mål. 

Våra ledord i allt vi gör är glädje, empati och respekt.

LÄS MER